IMG

,

BYRON, The Perfect Abs Power Masseur

"When an opportunity knocks, grab it without a second thoughts." (Kapag ang isang pagkakataon kumatok, ankinin agad ng walang pag-aalinlangan.)

When my uncle told me to work here in Manila, I did not think twice because I knew it was a chance to start again and to have a new hope. Life in the province is simple but fun but I want to be more happy if I can help my family better. Nang sabihin sa akin ng aking Tiyuhin na ako'y magtrabaho dito sa Manila, hindi na ako nagdalawang isip pa dahil ang alam ko ito'y isang pagkataon para makapag-umpisa muli at magkaroon ng bagong pag-asa. Ang buhay probinsya ay payak ngunit masaya pero nais kong mas magiging masaya pa kung ako'y makakatulong pa maigi sa aking pamilya.

I'm grateful to my uncle and RET for their warm welcome to me here as a family of Real Extreme Touch. Nagpapasalamat ako sa aking tiyuhin at sa RET sa kanilang mainit na pagtanggap sa akin dito bilang isang kapamilya ng Real Extreme Touch.


Wanna see more of his photos? DOWNLOAD NOW [35 Photos]


Would you like to see the full Photography Shots of BYRON, more of Byron's 67 Photos, by clicking the "Download Now" below;
Photos

"I'm focus in improving my massage through my training because I want to be able to perform well in rendering my with my service with my upcoming Clients. I hope that as the time passed by, I will be able to become the best masseur that my Client would expect from me. Pinagbubuti ko ang aking pagsasanay sa masahe dahil gusto kong maging maayos ang aking serbisyo sa aking mga parating na Klyente. Umaasa ako na habang ako'y tatagal sa trabahong ito, maahahasa akong maging mahusay na masahista upang matupad ko ang inaasahan ng aking Klyente sa akin...." RealExtremeMasseurByron

NAME Byron
AGE 20 years old
HEIGHT 5' 7" (170 cm.)
WEIGHT 155 lbs. (70kgs.)
More Photos? DOWNLOAD NOW
Would you LIKE him?

[Sponsored Ads: Power Lift Knee Joint Support Pads]

1 comments:

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status