IMG

, ,

AMIR, the Shining Star Masseur (Consistently Top 1 Performer)

Kung naging waldas ka noon, maghihikahos ka ngayon. Pero kung nag-ipon ka noon, may magagamit kang pera ngayon. | If you were luxurious then, you will be poor now. But if you have saved then, you have the money to use now.

This is what happened during the pandemic that surprised our neighbors and people who knew me. Why? Even at the height of the pandemic, I am building/constructing our house. I am also happy with myself because I did not notice that I had already saved such a large amount to construct our house. I am also grateful to RET because this company has been the way for me to fulfill one of my dreams of giving my parents and siblings a nice house. Right now, with every smile and joy that I see in them because of the better and decent home we now have, my heart also overflows with happiness. There are many more blessings that have come into our family since I worked at RET, but there is not enough space to tell them all now. Hold-on for now. I am afraid, you might be bored. :)

It's the same with massage, you should always do your best in every massage sessions so that you always leave a memory for the Clients to come back again and again. As RET have taught us, no shortcut or rush is allowed; it must refresh, relax and relief the Client. A sign that a Masseur is working well is when many Clients return to him because of the good service he has rendered. A Masseur must put in the mind of his Clients a beautiful image of service so that the Guests/Clients will not forget.


NAME AMIR
AGE 25 years old
HEIGHT 5'6" (167cm.)
WEIGHT 165lbs. (75 kgs.)

Ganito ang nangyari noong panahon ng pandemic na ikinagulat ng aming mga kapitbahay at mga taong nakakila sa akin. Bakit? Dahil sa kasagsagan ng pandemiya ako ay nagpapatayo ng aming bahay. Ako rin ay natutuwa sa aking sarili dahil hindi ko napapansin na nakapag-ipon na pala ako ng ganoong kalaking halaga para magpakonstrasyon ng aming bahay. Ako'y nagpapasalamat rin sa RET dahil naging daan ang kompanyang ito para maisakaturan itong isa sa pangarap ko na mabigyan ng maayos na bahay ang aking mga magulang at kapatid. Sa ngayon, sa bawat ngiti at saya na nakikita ko sa kanila dahil sa maayos at desenteng tahanan na namin ngayon ay nag-uumapaw na kaligayahan din ang hatid sa aking puso.  Marami pang blessings na dumating sa buhay naming pamilya simula ng nagtrabaho ako sa RET pero hindi kasya ang espasyo na ikwento ko lahat ngayon. Itigil ko nalang muna. Baka ma-bored na kayo. :)

Ganito ring sa pagmamasahe, dapat laging inaayos ang pagmamasahe para laging may iniiwahan kang ala-ala sa mga Kleyente para balik-balikan. Gaya ng turo ng RET sa amin, bawal ang shortcut o minamadali, kailangan nag-iiwan ito ng labis na kagaanan ng pakiramdam ng mga Klyente. Isang palatandaan na maayos magtrabaho ang isang masahista ay kapag maraming Klyente ang bumabalik sa anya. Mag-ipon ng magandang imahe upang hindi makalimot ang mga Guests. 

For Quick Response aside from Online Booking, simply Call/Text us anytime...
📞 02-7358-7886 | 09276758373 | 09608664929 | 09176395602 | 09392743355


Likewise, simply scan these QR codes and then Chat with us;

   

For Real-Time Update, Follow/Watch Us on RET's Social Media; {click below}

Subscribe & Watch Us on YouTube Now!

Watch Us: YouTube Channel (Real Extreme Touch)
Follow Us: Twitter (RealXtremeTouch)
Like Us: Facebook (RealExtremeTouch)
See Us: Instagram (RealExtremeTouch)

0 comments:

Post a Comment

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status