IMG

,

UNO, the HARDEST Worker (Masseur) You'll Ever Have!

Minsan, sisipain ka ng buhay pero maaga pa lang o bago maging huli ang lahat, matanto mo na hindi ka lang nakaligtas. Ikaw ay isang mandirigma, at ikaw ay mas malakas kaysa sa anumang bagay na ihagis sa iyong buhay. | Sometimes, life will kick you around but sooner or later, you realize you're not just a survivor. You're a warrior, and you're stronger than anything life throws your way.

Among the many trials that need to be overcome, one of them is the pandemic that came in the past years and is still kicking in the stomach of everyone due to the constant increase in prices, is the one that strengthened us how to stand up and live energetically again and abundantly.

RET continues to give us hope, help and embrace us lifting us up again from falling into poverty. So our strength is the combined forces of our own abilities and company guidance. This is our inspiration to continue the smooth massage service and good relationship with our beloved clients.
NAME UNO
AGE 24 years old
HEIGHT 5'7" (170cm.)
WEIGHT 154lbs. (76 kgs.)
Sa dami ng pagsubok na kailangan malagpasan, isa rito ang pandemya na dumating noong nakaraang mga taon at hanggang ngayon sumisipa pa sa sikmura ng bawat isa dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, ay siyang nagpatibay sa amin kung paano bumangon at mamuhay muli ng masigla at masagana. 

Ang RET ay patuloy na nagbibigay pag-asa sa amin, sumasaklolo at niyayakap kami para iangat muli kami mula sa pagkasadlak sa kahirapan. Kaya ang aming lakas ay ang pinagsamang pwersa ng aming mga sariling kakayanan at gabay o patnubay ng kompanya. Ito ang aming inspirasyon upang ipagpatuloy ang maayos na serbisyo sa pagmamasahe at pakikisama sa aming mga minamahal na klyente.


For Quick Response aside from Online Booking, simply Call/Text us anytime...
📞 02-7358-7886 | 09276758373 | 09608664929 | 09176395602 | 09392743355


Likewise, simply scan these QR codes and then Chat with us;

   

For Real-Time Update, Follow/Watch Us on RET's Social Media; {click below}

Subscribe & Watch Us on YouTube Now!

Watch Us: YouTube Channel (Real Extreme Touch)
Follow Us: Twitter (RealXtremeTouch)
Like Us: Facebook (RealExtremeTouch)
See Us: Instagram (RealExtremeTouch)

0 comments:

Post a Comment

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status