IMG

,

GABRIEL, An Innocent Man Exploring the Real Extreme World

Kapag sinisiraan ka, huwag kang gumanti. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong nagmamalinis. Dahil kahit anong gawin nilang paninira sa iyo mananatili kang mabuti sa mata ng mga taong tunany na nakakakilala sa iyo. | When you are insulted (subject of false rumors), don't fight back. Don't waste your time with seemingly pure-hearted people. Because no matter what they do to damage your reputation, you will remain good in the eyes of the people who know you.

I am a quiet person but I know how to get along with my co-workers. My Boss said that when he takes us to jogging, "I take you with me because you must not just imprissoned yourself in the Spa or in your respective rooms" and he continued "You also need to be conscious of your health because it is important that your mind is clear and your body has strength when you do a massage. It is also a way for you to be sociable." This is me, quiet and easy to adjust to any situations. When I came here to Manila, I thought I would have a hard time to adjust but with the help of my colleagues and the management, I was able settle comfortably and doing my job well. So I am confident that I am fulfilling my role as a masseur because I have in my heart everything that was taught to us when we were being taught/trained. So to my Clients or future Clients, don't worry because I can bring you the comfort through my massages.


NAME GABRIEL
AGE 20 years old
HEIGHT 5'7" (170cm.)
WEIGHT 115lbs. (53 kgs.)
Tahimik akong tao ngunit marunong makisama. Sabi nga ng Boss ko kapag sinasama kami sa kanyang pagja-jogging, "Sinasama ko kayo dahil para naman hindi lang kayo nagmumukmok sa Spa o sa mga kwarto nyo" at sa kanyang pagpapatuloy sabi nya "Kailangan maging concious din kayo sa inyong mga kalusugan dahil mahalaga na maaliwalas ang inyong isipan at may lakas ang inyong pangangatawan kapag nagmamasahe na kayo. Isa ring paraan ito para maging sociable kayo." Ito ako, tahimik madaling mag-adjust sa mga situwasyon. Sa pagpunta ko dito sa Manila, akala ko na ako'y mahihirapan ngunit sa tulong ng aking mga kasamahan at ng management, nagagawa o nagagampanan ko naman ang aking trabaho ng maayos. Kaya panatag ang loob ko na nagagampanan ang tungkulin ko bilang masahista dahil nasa puso ko lahat ng naituro sa amin noong kami'y tinuturuan. Kaya sa aking mga Klyente o magiging mga Klyente, huwag kayong mag-alala dahil kaya kong ihatid sa inyo ang kaginhawaan ng pakiramdam sa pamamagitan ng aking mga masahe.

[]
For Quick Response aside from Online Booking, simply Call/Text us anytime...
📞 02-7358-7886 | 09276758373 | 09608664929 | 09176395602 | 09392743355


Likewise, simply scan these QR codes and then Chat with us;

   

For Real-Time Update, Follow/Watch Us on RET's Social Media; {click below}

Subscribe & Watch Us on YouTube Now!

Watch Us: YouTube Channel (Real Extreme Touch)
Follow Us: Twitter (RealXtremeTouch)
Like Us: Facebook (RealExtremeTouch)
See Us: Instagram (RealExtremeTouch)

0 comments:

Post a Comment

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status