IMG

,

ROCO, Brings Rejuvenating Massage at Your Doorstep

Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay dahil walang bagay na pag-aari mo. Ang lahat ay pansamantala. | Do not worry about anything because there is nothing that belongs to you. Everything is temporary.

I had a lot to worry about in life before, I was too worried. But when I entered RET, I came to my senses by realizing that there is still hope. As long as God is leading, everything will be OKayed.

Here at RET, we are being developed as good massage therapists with God leading us, making our families an inspiration, not neglecting but valuing ourselves, emphasizing proper treatment and care for our Clients, and binding or strengthening our organization by respecting and following its rules. This is our guide that gives us freedom to be good citizens or masseurs of the people.

Today, everyone is more secure, more contented, more caring with each other; the Masseurs, the Clients and the Management are completely loving the culture of RET's brand of Cares and Concerns.


NAME ROCO
AGE 28 years old
HEIGHT 5'7" (170cm.)
WEIGHT 165lbs. (75 kgs.)
Andami ko alalahanin sa buhay noon, sobra akong nababahala. Ngunit sa pagpasok ko sa RET, ako'y natauhan dahil napagtanto na may pag-asa pa pala. Basta nangunguna ang Diyos, lahat magiging Okay. 

Dito sa RET, kami'y dinedevelop bilang mabuting mga masahista na nangunguna ang Diyos, ginagawang inspiration ang mga pamilya namin, hindi pinababayaan kundi pinapahalagahan ang sarili, pinaiigting ang maayos na pakikitungo at pag-asikaso sa aming mga Klyente, at pinagbubuklod o pinatatatag ang aming samahan sa pamamagitan paggalang at pagsunod sa mga rules nito. Ito ang aming gabay na syang nagbibigay laya sa amin para maging mabuting mamayan o masahista ng bayan.

Ngayon, mas matiwasay, mas kampante, mas nagmamahalan ang bawat isa; ang Masahista, ang mga Klyente at ang Management ay buong-buo ang pagmamalasakitan na syang naging kulturang nagpatatag sa brand na RET.

[]
For Quick Response aside from Online Booking, simply Call/Text us anytime...
📞 02-7358-7886 | 09276758373 | 09608664929 | 09176395602 | 09392743355


Likewise, simply scan these QR codes and then Chat with us;

   

For Real-Time Update, Follow/Watch Us on RET's Social Media; {click below}

Subscribe & Watch Us on YouTube Now!

Watch Us: YouTube Channel (Real Extreme Touch)
Follow Us: Twitter (RealXtremeTouch)
Like Us: Facebook (RealExtremeTouch)
See Us: Instagram (RealExtremeTouch)

0 comments:

Post a Comment

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status