IMG

, , , , , ,

Serving the Philippines and World... (Top 10 Performing Masseurs for December 2022 | Shining & Rising Stars)

Ang tunay na kapangyarihan ay ang taos pusong pagsilsilbi sa kapwa.. | True power is sincere service to others.

We did not expect that we would be crowded by foreigners aside from our loyal fellow Filipinos who keep visiting our Spa. It's heartwarming because we are not only serving our fellow Filipinos but the whole world.

In the year 2022 onward as we recover from the Pandemic, it is our honor to be proud of that RET continues to be trusted because it has maintained the security, organized, orderly and peaceful stay of our clients whether inside (incalls) or outside (outcalls) in our Spa. It is very important to RET Management that while doing the massage, our Client's mood is relaxed, stress-free and relaxed.

To our Dear Fellow Filipinos and Respectable tourists or foreigners from different parts of the world and even of different walks of life, thank you very much for your continued patronage of RET. Because of all of you, we keep improving the quality of our services and your safety while we perform your Massage Services.

For you, our Dearest Foreign Clients and beloved fellow Filipinos abroad, if you do not have any Philippine mobile number (sim card), you can BOOK QUICKLY an Appointment via Google Chat or here on the following messenger platforms;

✨Messengers:
  • WhatsApp: +63-917-639-5602
  • Viber: +63-939-274-3355
  • Line: +63-917-639-5602
✨Social Media: 


We congratulate the TOP 10 Performers, the Shining Stars, and Rising Stars, of December 2022. And thank you very much for continuing to patronize Real Extreme Touch Massage Spa and each of its masseurs.

TOP 1 AMIR
TOP 2 KAYDEN
TOP 3 RICHARD
TOP 4 NINO
TOP 5 AXTON & FELIX


TOP 6 L.A. | UNO | DOS
TOP 7 JACOB
TOP 8 BARON | DY (Dee) | JAYVER  
TOP 9 CHANO
TOP 10 JELSON
 

Hindi namin inaasahan na kami'y dinudumog na rin ng mga banyaga bukod sa mga tapat naming mga kababayan na patuloy na tumatangkilik sa amin. Nakakataba ng puso dahil hindi na lamang mga Filipinoes ang aming pinagsisilbihan kundi ang buong mundo.

Sa taong 2022 at sa kasalukuyan habang bumabangon mula sa trahediya ng Pandemya, nakakatuwang ipagpunyagi na ang RET ay patuloy na pinagkakatiwalan dahil sa napanatili nito ang siguridad, orginisado, maayos at mapayapang pamamalagi ng aming klyente sa loob (incalls) man o sa labas (outcalls) ng aming Spa. Napakahalaga sa RET Management na habang ginagawa ang masahe ay mapanatag, hindi stress at napapaginhawa ang kalooban ng aming klyente.

Mga minamahal naming mga Kababayang Pinoy at mga turista o banyaga mula sa iba't ibang lupalop ng mundo at may iba't ibang antas man ng pamumuhay, maraming-maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa RET. Dahil sa inyo lalo pa naming pinagbubuti ang kalidad ng aming serbisyo at siguradad ninyo habang sinasagawa namin ang iyong Massage Services.For Quick Response aside from Online Booking, simply Call/Text us anytime...
📞 02-7358-7886 | 09276758373 | 09608664929 | 09176395602 | 09392743355


Likewise, simply scan these QR codes and then Chat with us;

   

For Real-Time Update, Follow/Watch Us on RET's Social Media; {click below}

Subscribe & Watch Us on YouTube Now!

Watch Us: YouTube Channel (Real Extreme Touch)
Follow Us: Twitter (RealXtremeTouch)
Like Us: Facebook (RealExtremeTouch)
See Us: Instagram (RealExtremeTouch)

0 comments:

Post a Comment

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status