IMG

,

A Perspective of the New Management

This message was been delivered during the first meeting, dated 21st May 2014, lead by the CEO himself.

Ang Perspektibo ng Bagong Pamunuan

[Click here to read the English Translation of this message]


Natutuwa akong makasama at makilala ko kayong lahat. Nagagalak akong makibahagi bilang isang bagong kapamilya ng Real Extreme Touch. Taos puso kong tatanggapin at aakuhin ang mga hamon para gampanan ang isang tungkulin mapaunlad ang buhay ng bawat isang nagsisikap para sa kapakanan ng kanyang pamilya habang pinapangalagaan ang kanyang sarili laban sa mga masasamang impluwensya ng lipunan. Ito ang tungkuling gagampanan ko habang magiging katuwang ko ang bawat isa sa iyo para maisakatuparan ng lubusan ang ating mga mithiin.

Gusto ko pasalamatan ang mga matatagal nang emplyado ng Real Extreme Touch na silang nagpasimula noong taong 2001 bilang Xtreme Massage o X-treme Shiatsu Center. At sila'y hanggang ngayon na patuloy na nagmamahal at tumitindig para sa kapakanan ng Real Extreme Touch. Lubusan kong pinupuri ang kanilang hindi matatawarang katapatan na pamunuhan at pangalagahan ang Real Extreme Touch.

Nararamdaman ko na ang puso ng bawat isa sa inyo ay napakabuti. Andito kayo hindi dahil sa inyong sariling kapakanan lamang kundi minamahal nyo ang inyong mga trabaho para sa inyong pamilya. Bagaman, ito ang mga naramdaman ko sa pagpasok ko sa Real Extreme Touch at sa pagtingin ko sa buhay ng bawat isa sa inyo, hindi natin maitatanggi na marami pa rin tayong kailangang pagsumikapan para lalo tayong maging matatag na harapin ang bukas.

Sa inyong mga kwento, ako'y  natulala, nagulat, naaliw at higit sa lahat humanga dahil ito'y hindi drama o pelikula, ang mga ito'y hango sa tunay na buhay na pinagbuklod ng pagmamahal. Dito ako humuhugot ng lakas para pag-ibayuhin, pagtibayin o baguhin kung kinakailangan ang mga ugaling ating kinagisnan, sistema at maging ang mga facilidad nito.

Ang aking pagdating ay hindi nangahuhulugang gawing perpekto ang lahat kundi ang pagsumikapang ilapit sa pagiging perpekto ang bawat layunin at hakbangin. Andito ako para pagbuklurin  ang mga pira-piraso at hiwa-hiwalay na pangarap ng bawat isa.

Sa ating pag-uumpisa ay unahin nating magnilay sa ating sarili. Umpisahan natin ang pagbabago mula mismo sa  ating mga sarili. Sumunod nating tingnan at paghusayin ang nakakabuti sa kapakanan ng bawat isa. Ito'y lubusang maisasakatuparan lamang kapag alam ng bawat isa ng taga-Real Extreme Touch ang kanilang layunin sa araw-araw nilang pagsisikap. Ito'y para sa;

 1.  Higit na Kaluwalhatian ng Diyos;
 2.  Pagmamahal sa Pamilya;
 3.  Pagpapahalaga sa Sarili;
 4.  Kaluwagan ng mga Kliente; at
 5.  Kaagapay ng Kompanya.

Sa pagtupad ng mga layunin ito, ang Real Extreme Touch ay pinahahalagan ang mabubuting katangian saligan ng kanyang paglalakbay. Ito'y para sa;

 1. Tao (Kawani at Kliente);
 2. Kahusayan; at
 3. Integridad

Sa mga layunin at batayang ito maninindigan ng isang tunay na taga-Real Extreme Touch maging ang kanya nitong pamunuan hanggang sa kanyang mga pinamumunuhang sumasailalim sa iisang bubungang Real Extreme Touch. 

Ang pagsasakatuparan sa pangkalahatang batayan at nag-iisang layunin ng taga-Real Extreme Touch ay ang umpisahang ipatupad ang mga partikular na mga alintutunin para sa kapakikinabangan at kapakanan ng bawat isa at ang kompanya. Ito ay ang mga;

 1. Pagpapahalaga at pagmamalasakit sa sarili at mga katrabaho;
 2. Pagpasok ng trabaho sa tamang-oras na itinakda;
 3. Hindi pakikisangkot sa anumang masasamang tao at bisyo tulad ng droga, sugal at iba pa;
 4. Pagpapahalaga at paggalang sa mga mabubuting Kliente; at
 5. Maging tapat sa Kompanya.

Sa ating mga bisig na may taglay na panibagong lakas mula sa Diyos, sabay-sabay tayong maglakbay upang ang mga adhikaing ito'y makamit natin ang tugatog ng tagumpay.


A Perspective of the New Management

[ Click here to read the Filipino Translation of this message]


It is so nice to be with you and knowing all of you. It is my great pleasure to be part of Real Extreme Touch Family. I sincerely accept and assume the challenge of improving the lives of each one working for the welfare of his family while caring himself against evil influences of society. Along with your help, fulfilling our goals would be my primary task.

I would like to take this opportunity to thank those longtime employees of  Real Extreme Touch since it was first introduced in the year 2001 as Xtreme Massage or X-treme Shiatsu Center. And until now they continue to love and stand firmly for the benefit of Real Extreme Touch. I sincerely appreciate their dedication to care, handle and lead the management of Real Extreme Touch.

I have felt good and kind heart from each one of you. You're here to work not just mere for yourself but because of your love to your family. Although, this is what I have felt as I enter to Real Extreme Touch and this is what I see on the life of each one of you, we can not deny the fact that there are still much more needful things to strive for in order for us to stay strong as we face tomorrow.

In your story, I was dumbfounded, surprised, entertained and impressed because it is neither mere drama nor movie, it's based on real life bound together with love. It draws a strength on me to work harder, ratify or change the values, orientations, systems and its facilities.

I joined not just making everything perfect, instead, to strive of bringing perfection on our purpose and initiatives. I am here to unite the fragmented and sporadic dream of each other.

As we start, let us meditate and start the change from ourselves first. Then, we shall prioritize improving the welfare of each other. However, this could only be fully realized when we know the real purpose and goal of Real Extreme Touch on its daily efforts. We are here for;

 1. Greater Glory of God; 
 2. Love of Family;
 3. Self-Esteem;
 4. Relief for Clients; and
 5. Backbone of the Company

In pursuance of this objective, the journey of Real Extreme Touch gives importance on the underlying virtues or values of every one. Such as for;

 1. People (Management, Staffs and Clients);
 2. Excellence; and
 3. Integrity

On the above purpose and values that the people under the roof of Real Extreme Touch would firmly stand, lead and  be guided accordingly.

The realization of a certain global standard and one common goal would now be implemented initially on the following specific and realistic approach. As hereunder;
 1. Importance and concern for himself and colleagues;
 2. None involvement with evil people and vices such as drugs, gambling and so on;
 3. Respect and satisfaction of Clients; and
 4. Loyalty to the Company

In our arms with renewed strength from God, let's join our hands together as we move forward along with our principles and ideals to reach the pinnacle of success.

18 comments:

 1. It's amazing!!!

  I really and absolutely appreciated and admired this message from the new owner of Real Extreme Touch.

  I've been a patronage of Xtreme since a year ago and even until now. Actually, I wasn't been aware before that Xtreme was been moved to a new management. Then, I realized and wondered when I was been seeing some changes in its facilities and behavior of people compared before. I am seeing a visible difference now. With the above message, I could say that there would great future of Real Extreme and its people soonest.

  The new management has emphasized the importance of God & People (Family, Employees & Clients). I really really like the message.

  With that, I would definitely be loyal Guest of Real Extreme as a sign of my simple support to your new CEO. Though, I don't know the owner personally but I don't care... I would be on his side in the simple way I can as a Client.

  More Power Real Extreme!!!

  ReplyDelete
 2. Ang pananaw ko po dito ay bagong pag-asa, bagong bukas. Mag pasalamat sa panginoon sa mga biyayang ibinigay nya at ibibigay pa at sa inyo po Boss na nagbigay at nagbibigay sa amim ng pag-asa.

  ReplyDelete
 3. Ang sakin po, pag bubutihan ko ang aking trabaho ayaw kong mawala ang kompanya ko. Dito na ako nagkapamilya, mahal ko ang Real Extreme. Kaya maraming salamat sa nagbigay ng pag-asa na muling buhayin ang dating X-Treme na walang iba kundi ang bago kong Boss. Salamat~

  Nawa'y patnubayan ka ng panginoon sa mga kabutihan mong gawain. Mabuhay ka & God Bless po.

  ReplyDelete
 4. Maraming salamat po, Boss, sa binigay nyong posesyon para po sa akin. Pangangalagaan ko po ang lahat para sa ikakabuti ng Real Extreme Touch at mapatakbo ng maayos.

  Makikipagtulungan po ako kila kuya Bob para sa ikakabuti ko at lahat ng nagtatrabaho sa Real Extreme Touch at gagagwin ko ang lahat para sa ikakaunlad ng Real Extreme.

  Hindi po ako gagawa ng ano mang ikakaksira ng pangalan ng Real Extreme at pangalan nyo. Magtatrabaho po ako ng maayos at para sa ikakabuti ko. Gagawin ok po ang aking tungkulin at susundin ko po ang lahat ng ayon sa inyong mga utos, Boss.

  Maraming salamat po, Boss

  ReplyDelete
 5. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa bagong pag-asa nmin lahat dito. Makakaasa po kayo na tutulong ako sa pag-unlad ng Real Extreme Touch.

  Maraming-maraming salamat po sa inyo dahil ikaw ang nag-iisa naming Boss.

  ReplyDelete
 6. Isa po ang masasabi ko, maraming salamat po sa lahat nang namamahala nang real extreme touch sa pag'accept sakin bilang kapamilya.

  Asahan po ninyo na gagawin ko kung ano man ang makakaya ko at kung anuman ang makakabuti sa kompanya na ito, i love Real Extreme Touch..

  ReplyDelete
 7. Bago po ang lahat nagpapasalamat po ako sa Real Extreme Touch at sa inyo Boss kahit may nagawa man akong kasalanan hindi parin ako pinaalis. Naisip ko po ang kabutihang loob ninyo para sakin sana mapatawad niyo po ako sa mga nagawa kong mali sa Real Extreme. Pangako ko po sa inyo na hindi napo ma uulit ang mga nangyari.

  Hanggang sa pagtanda ko tapat akong magseserbisyo sa Real Extreme pahalagahan ko po ang kabutihan na ipinakita ninyo sa amin.

  Taas nuo ko pong nagpapasalamat sa inyo, Boss. Dito nalng po ang aking message para sa'yo ingat po kayo palagi. Maraming salamat po, Boss.

  ReplyDelete
 8. Ang akin po, Salamat sa bagong management at nagkaroon ng bagong buhay ang Extreme. Nagkaroon ng respeto sa isat isa at pagkakaunawaan ang mga tao d2.

  Nagpapasalamat po ako sa bagong boss ko,,,,,,

  God bless po and more power sa Extreme........
  Sana po lumakas pa ang Extreme.

  ReplyDelete
 9. Malaking tulong sa akin ang trabaho ko dito sa EXTRME. Dahil dito ko kinukuha ang pangsuporta ko sa Pamilya ko.

  Wala akong ibang gagawin kundi pagbutihin pa ang aking trabaho. Kaya taos puso akong nagpapasalamat sa bagong may-ari ng Real Extreme Touch.

  Bagong pangalan Bagong simula Bagong pag asa.

  ReplyDelete
 10. Unang-una po nagpapasalamat kami lahat sa inyo Bigboss..
  Marami pong salamat at kayo po ang nakakuha ng Extreme..

  Hayaan nyo po Bigboss paghuhusayan ko pa ang pagtatrabho ko sa Real Extreme Touch..at nawa'y tuluy-tuloy ang pagdami ng client natin.

  Nawa'y lagi po kayo gabayan ni God sa pang araw-araw nyo na gawain..

  Marami po salamat sa inyo...Bigbosss

  ReplyDelete
 11. Una po sa lahat marami pong salamat sa pagtrato po samin ng mabuti na hindi po basta tauhan kundi para pong pamilya tayo dito sa Real Extreme Touch.

  Asahan po ninyo na gagawin ko ang lahat upang kapakipakinabang bilang empleyado ng Real Extreme Touch..

  Naniniwala ako sa kasabihan'' KAYANG-KAYA BASTAT SAMA-SAMA'

  ReplyDelete
 12. Maraming salamat po Boss sa kabutihang-loob nyo dahil hnggang ngayon andito pa rin po ako sa Real Exterme Touch.

  Handa po akong mkipagtulongan kila kuya Roel, Kuya Bob at Joel lalong-lalo na sa inyo.

  Hindi po ako gagawa ng ikakasira ng Real Extreme Touch lalong-lalo na yung pangalan nyo yun lang po at maraming slamat poh ulit, Boss

  ReplyDelete
 13. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil po nakabalik po ako dito sa Real Extreme Touch.

  Gagawin ko po ang lahat para sa ikakabuti ng aking pinagtatrabahuan at kaayusan ng Real Extreme Touch

  Slamat po ulit.

  ReplyDelete
 14. Ang tanging hangad ko lang po ay mapaayos ang Real Extreme Touch at makatulong sa aking pamilya.

  Maraming slamat po sa binigay na pagkakataon na nakabalik ulit po ako dito.

  Salamat po ulit.

  ReplyDelete
 15. Unang una po nagpapasalamat ako sa nasa itaas dahil may dumating na isang katulad nyo, Boss.

  Maraming maraming salamat po sa inyo boss at sa mga kasamahan ko dito sa Real Extreme Touch. Sana mas lalo pang umunlad ang ating kompanya at makaka asa po kayo na makikiisa ako para sa ikauunlad ng Real Extreme Touch at ng bawat isa samin.

  Sa muli, maraming maraming salamat po sa panginoon at sa iyo Boss. I love you, Boss. :)

  ReplyDelete
 16. Para sa aming bagong Boss at Management na nagbigay ng tiwala at bagong pag-asa sa aming lahat na nagsisikap upang mapaganda at mapaunlad ng mabuti ang Real Extreme Touch, ako at ang buong Real Extreme Touch,co-masseur, our managers kami po ay nag papasalamat sa binigay nyong tulong, pakikisama at halaga.

  Sa lahat ng hirap at ligaya ako po ay nagpapasalamat ng marami sa inyo Boss! Umasa po kayo at kami na maging matibay, matatag at maunlad ang bagong Real Extreme Touch.

  Again Boss, nagpapasalamat po kaming lahat na nadugtungan nyo ang aming pananatili sa Real Extreme Touch...

  Salamat po,God Bless Us All

  ReplyDelete
 17. Nagpapasalamat po ako sa bagong management dahil malawak ang kanilang pangunawa sa mga tauhan nila. Ginagawa lahat nila ang makakaya nila para magkaroon ng maayos na patakbo....

  Pagpalain nawa sila sa kanilang kabutihang loob

  ReplyDelete
 18. Thank you sa baqonq Boss nq Real Extreme Touch sa paqtangap po sa akin dito at sa mgandang pamamahala sa ng mga employee nito..

  Sana matupad natin lahat ng mqa pangarap natin dito sa Real Extreme Touch..!!

  Godbless to all of us, Guys!!!

  ReplyDelete

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status