IMG

,

AXTON, the MD turns Masseur who Comforts You with the Proper Pressure

Kung hindi ka naniniwala sa iyong sarili, walang gagawa nito para sa iyo! | If you don't believe in yourself, no one will do it for you.

When I was invited to work in Baguio for dancing, I told them I couldn't. But because of the encouragement and pressure of my friends, I learned and got better... I learned that self-confidence is important and it's even more important to try and start. Because one thing can only be said that it is not possible when it is tried and started. How do you know failure if you don't even try. I experienced the same thing when I entered being a Masseur, I was nervous but I was confident that I could do it. I thank God because my clients come back to me. They are the living testimony of my massage skills.

NAME AXTON
AGE 27 years old
HEIGHT 5'8 1/2" (173cm.)
WEIGHT 150lbs. (68 kgs.)

Noong ako'y inimbitahan magtrabaho sa pagsasayaw sa Baguio, sabi ko sa kanila na hindi ko kaya. Pero dahil sa pag-uudyok at pamimilit sa akin ng aking mga kaibigan, ako'y natuto at gumaling... Aking natutunan na mahalaga ang pagtitiwala sa sarili at mas mahalaga na subukan at mag-umpisa. Dahil masasabi lang ang isa bagay na hindi kaya kapag sinubukan at naumpisahan. Paano malalaman ang pagkabigo kung hindi man lang sinubukan. Ganyan din ang naranasan ko noong pumasok ako sa pagiging Masahista, may kaba ngunit malakas na ang loob na kaya ko ito. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binabalikan ako ng aking mga klyente. Sila'y ang buhay na patotoo sa aking kakayanan sa pagmamasahe.

For Quick Response aside from Online Booking, simply Call/Text us anytime...
📞 02-7358-7886 | 09276758373 | 09608664929 | 09176395602 | 09392743355


Likewise, simply scan these QR codes and then Chat with us;

   

For Real-Time Update, Follow/Watch Us on RET's Social Media; {click below}

Subscribe & Watch Us on YouTube Now!

Watch Us: YouTube Channel (Real Extreme Touch)
Follow Us: Twitter (RealXtremeTouch)
Like Us: Facebook (RealExtremeTouch)
See Us: Instagram (RealExtremeTouch)

0 comments:

Post a Comment

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status