IMG

,

RICHARD, the Masseur with a Perfect Skills Ripen by Time

Magtiwala sa mahika na dumadaloy sa iyong puso hanggang sa iyong mga kamay. | Trust in the magic flowing through your heart to your hands.

A good intention from the heart causes an action for the sake of everyone or our loved ones. Whatever we do, wherever we go, our every action must conform to a standard that comes directly from our heart. So even if we get lost, our heart will still guide us to cross the straight/right path.

Like my massage, every time I knead my Client's body, there is that extra-care and adjustment of my massage to ensure the strength and comfort of my Clients. I will never rush, not because this is the instruction/policy of RET but because it is the right thing to do.


NAME RICHARD
AGE 37 years old
HEIGHT 5'9" (175cm.)
WEIGHT 140lbs. (65 kgs.)
Ang mabuting adhikain mula sa puso ay nagdudulot ng isang pagkilos para sa kapakanan ng lahat o ng ating mga mahal sa buhay. Dapat anuman ang ginagawa, saan man tayo magpunta, dapat ang ating bawat kilos ay naayon sa isang pamantayang nagmumula mismo sa ating puso. Kaya kahit maligaw tayo, ituturo pa rin tayo ng ating puso para tawirin ang tuwid na daan.

Tulad ng aking pagmamasahe, bawat paghagod ko sa katawan ng aking klyenta ay naroon ang pag-iingat at pagsasaayos ng aking masahe upang matiyak ang kalakasan at kapanatagan ng kalooban ng aking klyente. Hindi ako kailanman magmamadali, hindi dahil ito ang kabilin-bilinan/patakaran ng RET kundi ito ang tamang talagang gawain.

For Quick Response aside from Online Booking, simply Call/Text us anytime...
📞 02-7358-7886 | 09276758373 | 09608664929 | 09176395602 | 09392743355


Likewise, simply scan these QR codes and then Chat with us;

   

For Real-Time Update, Follow/Watch Us on RET's Social Media; {click below}

Subscribe & Watch Us on YouTube Now!

Watch Us: YouTube Channel (Real Extreme Touch)
Follow Us: Twitter (RealXtremeTouch)
Like Us: Facebook (RealExtremeTouch)
See Us: Instagram (RealExtremeTouch)

0 comments:

Post a Comment

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status