IMG

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Top 10 Performing Masseurs for February 2023 | Shining & Rising Stars

Hindi ka tumatanggap ng trabahante para sa mga kasanayan,  tumatanggap kang trabahante para sa ugali. Dahil maaari kang palaging magturo ng mga kasanayan. | POSITIONS are temporary; RANKS and TITLES are limited. But the WAY YOU TREAT PEOPLE, will always be REMEBERED.

Why is it important that the owner or HR checks the behavior of the applicants or the masseurs first? Because of their good behaviour, Cliens they handle would be more comfortable and relax.

When applicants or masseurs behave well, it is certainly easy for them to be taught or shaped their skills and abilities. Their perseverance and willingness to learn will lead them to improve their performance/services.

RET ensures that each of its masseurs are good people with the ability to bring comfort, ease of feeling and satisfaction caused by the loss of physical pain and boredom due to those stress at work.

Note:
Our Dearest Foreign Clients and beloved fellow Filipinos abroad, if you do not have any Philippine mobile number (sim card), you can BOOK QUICKLY an Appointment via Google Chat or here on the following messenger platforms;

✨Messengers:
  • WhatsApp: +63-917-639-5602
  • Viber: +63-939-274-3355
  • Line: +63-917-639-5602
✨Social Media: 


We congratulate the TOP 10 Performers, the Shining Stars, and Rising Stars, of February 2023. And thank you very much for continuing to patronize Real Extreme Touch Massage Spa and each of its masseurs.

TOP 1 AMIR
TOP 2 RICHARD
TOP 3 BRICKS
TOP 4 CARLO & KAYDEN
TOP 5 FELIX & UNO


TOP 6 DOS
TOP 7 KENSHIN | ROCO
TOP 8 EDWIN 
TOP 9 CHANO | GABRIEL | L.A. | WONG  
TOP 10 JACOB
 

Bakit mahalaga na nauunang tinitingnan may-ari o ng HR ang pag-uugali ng mga aplikante o ng mga masahista? Dahil dito nakasalalay ang kapanatagan at kaluwagan ng mga Klyenteng kanilang hinahawakan. 

Kapag maayos ang pag-uugali ng mga aplikante o masahista, tiyak madaling matuto o mahubog ang kanilang kalinangan at kakayahan. Ang kanilang tiyaga at kagustuhang matuto ang magdadala sa kanila upang papaghusayin ang kanilang mga trabaho.

Sinisigurado ng RET na bawat tabahante nito ay mabubuting tao na may kakayahang magdulot ng kaginhawaan, kagaanan ng pakiramdam at kasiyahang dulot ng pagkawala ng sakit-sakit sa pangangatawan at pagkaaburido dahil sa maghapong pagtratrabaho.For Quick Response aside from Online Booking, simply Call/Text us anytime...
📞 02-7358-7886 | 09276758373 | 09608664929 | 09176395602 | 09392743355


Likewise, simply scan these QR codes and then Chat with us;

   

For Real-Time Update, Follow/Watch Us on RET's Social Media; {click below}

Subscribe & Watch Us on YouTube Now!

Watch Us: YouTube Channel (Real Extreme Touch)
Follow Us: Twitter (RealXtremeTouch)
Like Us: Facebook (RealExtremeTouch)
See Us: Instagram (RealExtremeTouch)

0 comments:

Post a Comment

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status