IMG

,

JOREN, His Silence & Simple Being invites Good Vibes during Massage Sessions

Ang tanging oras na nabigo ka ay kapag nadapa o nahulog ka at di na bumangon pa. | The only time you fail is when you fall and stay stuck.

At one time, a heavy burden also came into my life. All I know is that the whole world has fallen and I have become a burden. I want to give up because of the intensity and weight of the problem.

But I also realized that God would not give me burdens if he knew I couldn't handle them. But I know that God loves me, so I think, take it to heart and always claim that every problem has a solution and corresponding action. I am never nervous because God is by my side. I know that when I fall, God is there to pick me up, hug me and love me. It's just necessary that every time I fall, I can get up and stand again. At one time, a heavy burden also came into my life. All I know is that the whole world has fallen and it has become my burden. I want to give up because of the intensity and toughness of the problem.

Same with massage, it comes to a point where I have to embrace this job of mine wholeheartedly because who else will do it but ME. So when we serve according to the heart, the pain of our Clients is also alleviated.


NAME JOREN
AGE 20 years old
HEIGHT 5'7" (170cm.)
WEIGHT 115lbs. (52 kgs.)
Sa isang pagkakataon, dumating rin sa buhay ko ang matinding pasanin. Ang alam ko bumagsak ang buong mundo at naging pasanin ko pa. Gusto kong bumigay na dahil sa tindi at bigat ng problema.

Ngunit napagtanto ko rin na hindi ako bibigyan ng Diyos ng mga pasanin kung alam nyang hindi ko ito kaya. Bagkus alam kong mahal ako ng Diyos kaya isinaisip, isinasapuso at inaangkin ko na lagi na lahat ng problema ay may solusyon at aksyon na katapat. Hindi kailanman ako kinakabahan kasi nasa tabi ko ang Diyos. Alam ko na kapag pumalpak ako, andiyan ang Diyos para buhatin, yakapin at mahalin ako. Kailangan lang din na bawat pagkasadlak ko, kaya kong bumangon at manindigan muli. At one time, a heavy burden also came into my life. All I know is that the whole world has fallen and it become my burden. I want to give up because of the intensity and toughness of the problem.

Ganundin sa pagmamasahe, dumadating sa punto na kailangan yakapin ko ang trabaho kong ito ng taos-puso dahil sino pa ang ang gagawa nito kundi AKO. Kaya kapag nagseserbisyo ayon sa puso gumagaan din ang karamdaman ng mga Klyente namin.

[]
For Quick Response aside from Online Booking, simply Call/Text us anytime...
📞 02-7358-7886 | 09276758373 | 09608664929 | 09176395602 | 09392743355


Likewise, simply scan these QR codes and then Chat with us;

   

For Real-Time Update, Follow/Watch Us on RET's Social Media; {click below}

Subscribe & Watch Us on YouTube Now!

Watch Us: YouTube Channel (Real Extreme Touch)
Follow Us: Twitter (RealXtremeTouch)
Like Us: Facebook (RealExtremeTouch)
See Us: Instagram (RealExtremeTouch)

0 comments:

Post a Comment

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status